400 tys. zł na komputery dla dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka

128 komputerów przenośnych już niedługo trafi do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz domach dziecka na terenie powiatu wodzisławskiego w ramach działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii covid-19.

Realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., pełniące funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie, które na ten cel pozyskało 396 tys. zł. Pracownicy Centrum w czerwcu przeprowadzili rozpoznanie potrzeb rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z nim w ministerstwie rodziny złożone zostało zapotrzebowanie na środki. W tym tygodniu do PCPR dotarła informacja od koordynatora projektu, że środki dla powiatu zostały zabezpieczone. Nowy sprzęt komputerowy trafi do rodzin oraz placówek jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zostanie on bezpłatnie użyczony na okres do pięciu lat.

Komputery mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.