31. rocznica powstania Straży Granicznej

 

W przeddzień uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, Zastępca Komendanta ŚlOSG mjr SG Grzegorz Drożyński, Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Artur Suska oraz kadra kierownicza Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Na wieczorną modlitwę przybyli również: Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Waldemar Bocheński (wnuk patrona ŚlOSG), Pełnomocnik Graniczny Republiki Czeskiej na odcinku województwa morawsko-śląskiego płk Radomir Jurok oraz Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Zbigniew Bartnicki wraz z małżonką. Obecny był także poczet ze sztandarem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kapelan Śląskiego Oddziału SG przed cudownym Obrazem Matki Boskiej odniósł się do Roty ślubowania oraz nowej Pieśni Reprezentacyjnej SG.

– Dziś, obchodząc swoje święto w Wieczerniku Maryi – stają tu funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej wraz z rodzinami – stają obecni fizycznie i duchowo. Stoją Ci co „złożonej raz przysięgi nie złamią w świecie za nic, bo już obrali drogę i los obrońcy granic”. Ci co zgodnie z rotą ślubowania służą wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego, stoją nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności, strzegą nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia. Pełnią tę zaszczytną służbę w całej Polsce, w Placówkach ochraniających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, na przejściach granicznych i na „zielonej granicy”, w Ośrodkach dla uchodźców, w Komendzie Głównej i w Oddziałach, ale również na misjach poza granicami Rzeczypospolitej, wszędzie tam realizując zadania na lądzie, wodzie, czy w powietrzu. Chcemy, jak „tarcza Rzeczpospolitej”, będąc godnymi spadkobiercami Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II Rzeczypospolitej,  wykonywać nasze obowiązki jak najlepiej, by „na straży czujnie trwać, Ojczyzny strzegąc bram” – powiedział podczas apelu ks. por. SG Artur Suska.

Funkcjonariusze zostali zaproszeni na wieczorną modlitwę przez Ojców Paulinów. W Kaplicy Matki Bożej modlono się m. in. o zdrowie i bezpieczną służbę funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz ich rodzin.

Na głównych uroczystościach, które odbyły się na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu obecni byli: przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, przedstawiciele współdziałających służb mundurowych i instytucji z terenu województwa śląskiego i opolskiego, duchowieństwa, sądownictwa i prokuratury, delegacje służb granicznych z Czech, Konsulowie Honorowi z Francji, Republiki Serbii, Kazachstanu, Bangladeszu oraz kadra kierownicza ŚlOSG.

Na uroczystość przybyli także przedstawiciele kultury,  uczelni wyższych, emerytowani pracownicy i funkcjonariusze ŚlOSG. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w których uczniowie kształcą się w klasach mundurowych o profilu Straży Granicznej.