30 nowych klas w raciborskich liceach, technikach i szkołach branżowych

Prawie 900 uczniów podzielonych na 30 klas rozpocznie we wrześniu naukę w raciborskich szkołach ponadpodstawowych. Najwięcej, bo aż trzynaście oddziałów uruchomionych zostanie w raciborskich technikach.

Listy przyjętych zostaną upublicznione 2 sierpnia, wtedy też ruszy rekrutacja uzupełniająca – uczniowie na dokonanie ostatecznego wyboru swojej przyszłej szkoły będą mieć czas do 20 sierpnia.

Łączna liczba oddziałów uruchomionych – 30

Licea Ogólnokształcące – 10 oddziałów – 33,34 %

Liceum Sztuk Plastycznych – 1 oddział- 3,33 %,

Technika – 13 oddziałów – 43,33  %,

Branżowe Szkoły I Stopnia – 6 oddziałów -20,00 %.

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 6 oddziałów
– I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza – 5 oddziałów
– Liceum Sztuk Plastycznych – 1 oddział
– II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – 5 oddziałów
– Zespół Szkół Ekonomicznych – 4 oddziały
– Technikum nr 1 w Raciborzu – 4 oddziały
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 7 oddziałów
– Technikum nr 2 – 4 oddziały
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 2- 3 oddziały
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – 8 oddziałów
– Technikum nr 4 – 5 oddziałów
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 – 3 oddziały.