196 mln złotych na bezpieczeństwo mieszkańców

Na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie zarząd województwa opolskiego do końca kwietnia przekaże około 80 milionów złotych. Obecnie przygotowywany jest projekt, dzięki któremu – na mocy nowej specustawy – pomoc m.in. w postaci środków ochrony osobistej otrzymają szpitale prywatne (z Nysy, Kędzierzyna-Koźla, Ozimka i Kluczborka) oraz strażacy ochotnicy z całego województwa. Mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

W sferze tzw. bezpieczeństwa społecznego pomoc zarządu wynosi już ponad 12 milionów złotych. To m.in. wprowadzenie usług tzw. kuriera społecznego, dowożenie leków, posiłków, doraźna pomoc wg potrzeb w gminach województwa.

Na bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli bezpośrednią pomoc dla przedsiębiorców czy ochronę miejsc pracy to kwota zarząd przeznaczy prawie 98 mln złotych.