Ambitne plany na kolejne lata

utr

Infrastruktura drogowa, gospodarka wodno-ściekowa, edukacja i sport, to główne priorytety na najbliższe cztery lata w gminie Krzyżanowice. Wójt Grzegorz Utracki dąży do tego, by gmina stała się atrakcyjnym kąskiem dla inwestorów.

Gmina Krzyżanowice wystąpiła z wnioskiem do sejmiku o wyłączenie z aglomeracji wszystkich sołectw. Spowodowane jest to przepisami unijnymi nakazującymi podłączenie do 2016 wszystkich sołectw wchodzących w skład aglomeracji do gminnej kanalizacji.