130 tysięcy złotych do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego

budzet_obywatelski

Gminą, która taką wielkość środków przeznaczyła na fundusz sołecki jest Kuźnia Raciborska. Pieniądze zostają przydzielone według wielkości sołectwa. I tak największe sołectwo otrzymało 22,5 tysiąca złotych a najmniejsze ponad 11 tysięcy.

– Są dwie jednostki pomocnicze utworzone, tzw. “Osiedle” i “Stara Kuźnia”. Traktujemy je podobnie jak sołectwa, czasem mówimy nawet nasze sołectwo miejskie. One także dostają ponad 20 tysięcy – każda – na realizację zadań – dodaje burmistrz Rita Serafin.

Gminy w zależności od zasobności mogą korzystać ze zwrotu kosztów. Maksymalny zwrot może wynosić do 40% poniesionych nakładów.