100 tysięcy złotych z Unii na laptopy

Powiat kędzierzyńsko-kozielski zdobył dla swoich szkół prawie 100 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej i przeznaczone zostaną na zakup laptopów do zdalnego nauczania. Samorząd złożył wniosek w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach realizacji projektu pn. ,,Zdalna Szkoła”, który został rozpatrzony pozytywnie. – Jednostce Samorządu Terytorialnego przyznano środki finansowe w wysokości prawie 100 tys. złotych – tłumaczy Adam Lecibil ze starostwa powiatowego.

Komputery otrzymają m.in. Liceum Ogólnokształcące Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zespół Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie-Koźlu „Mały Książe”.