10 uczniów jednej szkoły otrzymało stypendium Ministra Edukacji

W 2020 roku w całej Polsce 550 uczniów otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągniecia naukowe. W województwie śląskim było ich 57, w tym aż 10 z naszego miasta.

Wszyscy jastrzębscy stypendyści są uczniami lub absolwentami Technikum nr 4. To: Bartosz Głaz, Marcin Brzózka, Radosław Matuszczyk, Jakub Marchewka, Paweł Kapłon, Dawid Krok, Bartłomiej Kosiński, Daniel Niezgoda, Daria Durkowska i Mateusz Wawrzyniak. To finaliści olimpiad, zdobywcy medali między innymi w dziedzinie wynalazczości i innowacji.

Każdego roku do ministerstwa wpływa około 2 tysiące wniosków o przyznanie stypendium. To jedna z najwyższych form uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, często międzynarodowymi sukcesami.