Radni jednogłośni. Powiat podpisze umowę na transport zbiorowy


Powiat kędzierzyńsko-kozielski zawarł porozumienia ze wszystkimi gminami w sprawie finansowania transportu zbiorowego, również rada powiatu jednogłośnie podczas nadzwyczajnego posiedzenia udzieliła zarządowi zgody na podpisanie umowy z firmą transportową GTV Bus, głównym podmiotem, który od 1 lipca wejdzie na teren powiatu. – Było to dla nas nowe zadanie, skomplikowane prawnie i logistycznie – tłumaczy starosta Małgorzata Tudaj.

Połowę kosztów transportu zbiorowego pokryje powiat, drugą połowę gminy, które podzieliły się między sobą. – Od stycznia pracowaliśmy nad tym, by zrobić to jak najlepiej, przy tym cały czas konsultowaliśmy w urzędach wszystko to, co oczekiwał od nas lider, czyli starostwo powiatowe – mówi wójt Bierawy Krzysztof Ficoń.

Umowa z firmą GTV Bus, której podwykonawcą będzie PKS z Raciborza ma zostać podpisana w czwartek 13 czerwca. Cały skomplikowany proces uruchomienia nowego operatora był jednym z najtrudniejszych zadań w historii powiatu i bardzo dużym wyzwaniem.