Placówki ZUS przyjmują wnioski z programu Mama 4+


Wystartowały rodzicielskie świadczenia uzupełniające, czyli program Mama 4+.
W województwie opolskim może z niego skorzystać ponad 2,5 tys. kobiet, a prawie 900 osób zainteresowanych świadczeniem już odwiedziło placówki ZUS w regionie. – Chociaż oficjalnie program tzw. emerytur rodzicielskich obowiązuje od początku marca,
to placówki ZUS w regionie przyjmowały wnioski w tej sprawie już od 18 lutego – tłumaczy Sebastian Szczurek rzecznik ZUS w Opolu.

O rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą się ubiegać osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania.Świadczenie może być przyznane także ojcu. Na przykład wtedy, gdy matka zmarła, porzuciła dzieci bądź nie udowodniła, że wystarczająco długo zajmowała się potomstwem. Maksymalna wysokość świadczenia Mama 4+ może sięgać 1100 zł brutto. Taka kwota będzie przyznana tym osobom, które dotąd nie miały prawa do emerytury lub renty.

Natomiast jeśli wnioskodawca pobiera już emeryturę bądź rentę z ZUS, KRUS czy innego organu rentowego, ale wysokość świadczenia nie osiąga poziomu 1100 zł brutto wówczas dostanie wyrównanie do wysokości minimalnego świadczenia emerytalnego wypłacanego przez ZUS.