CKZiU nr 1 w Raciborzu stawia na rozwój

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1 w Raciborzu po raz kolejny stawia na rozwój. W zeszłym roku w ramach projektu „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” wyremontowane i wyposażone w sprzęt zostały pracownie zawodowe. Od września 2018 roku szkoła podjęła się kontynuacji tego projektu w formie miękkiej pod nazwą „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”. Mówi dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Jacek Kąsek:

Od października do grudnia ubiegłego roku odbywały się zajęcia z doradztwa zawodowego. Oprócz tego projekt trwa także w ferie zimowe oraz wakacje ze względu na staże trwające 150 godzin:

Od marca uczniowie oraz nauczyciele wezmą udział w dodatkowych kursach, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. A kto może wziąć w nich udział?

Projekt ten dedykowany jest dla 30 uczniów i 9 nauczycieli związanych z konkretną branżą zawodową. Ale to nie jedyny projekt z którego mogą skorzystać uczniowie:

Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.