Zaawansowanie prac nad zbiornikiem Racibórz Dolny szacowane na 20 procent

rzgw

Na poziomie 20 procent oceniane jest zaawansowanie rzeczowe prac budowlanych zbiornika Racibórz Dolny. Wykonawca prowadzi działania na wszystkich obiektach zbiornika. Obecnie trwa aktualizacja harmonogramu budowy. Informacje dotyczące zaawansowania prac związanych z tą ogromną inwestycją mającą na celu ochronę przeciwpowodziową regionu zebrała specjalnie dla Radia Vanessa – Linda Hofman, rzecznik RZGW w Gliwicach.

Radio Vanessa: Czy prace idą zgodnie z harmonogramem?

Linda Hofman: – Obecnie trwają prace nad aktualizacją harmonogramu, który będzie uwzględniał okoliczności wynikające z przeprowadzenia badań geotechnicznych podłoża pod zaporami zbiornika.

RV: Jakie prace obecnie są prowadzone?

LH: – Wykonawca prowadzi prace na wszystkich obiektach zbiornika. Na zaporze czołowej trwają m.in. roboty związane z betonowaniem segmentów niecki wypadowej, wykonywane są warstwy nasypu zapory czołowej oraz wykopy kanału doprowadzającego i odpływowego. Na zaporze lewobrzeżnej m.in. formowane jest przełożone koryto rzeki Psiny, wykonywane są zasypy wyrobiska pożwirowego oraz budowany jest tymczasowy most technologiczny na Odrze.

RV: Jaki procent zadania jest wykonany?

LH: – Zaawansowanie rzeczowe na koniec kwietnia br. wynosiło blisko 20%. Po zaktualizowaniu harmonogramu prac Inwestor oczekuje znacznego zwiększenia zaangażowania rzeczowego, przy czym należy pamiętać, że w przypadku inwestycji takich jak ta, pełniących istotne funkcje dla minimalizowania ryzyka powodzi to nie zaawansowanie odgrywa kluczową rolę, lecz gwarancja, że po ukończeniu polder zabezpieczy region na całe pokolenia.

RV: Czy współpraca z Dragadosem układa się dobrze? Czy ze strony firmy pojawiły się jeszcze jakieś wnioski (inne niż ten z sierpnia 2014 roku, dotyczący zawieszenia prac)?

LH: – Wykonawca nie składał kolejnych wniosków dotyczących zawieszenia prac. Relacje między podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji takiej jak ta, czyli obejmującej obszar o powierzchni 26 km2 (większy niż całe Łaziska Górne i tylko o niecałe 3 km2 mniejszy od Cieszyna) są poprawne, choć bywają dynamiczne i zmieniają się wraz z okolicznościami i sytuacją kontraktu.

RV: Czy zaszły modyfikacje w budżecie inwestycji?

LH: – Na dzień dzisiejszy budżet Inwestycji nie był modyfikowany.

RV: Czy jakieś działania podejmuje jeszcze nadzór archeologiczny?

LH: – W trakcie budowy prowadzony jest na bieżąco nadzór archeologiczny. W marcu br. zabezpieczono jedno stanowisko na zaporze prawobrzeżnej o łącznej powierzchni 89 arów, gdzie do zakończenia badań wstrzymane zostały roboty budowlane. Na obecną chwilę jest to jedyne stanowisko prowadzenia badań archeologicznych na terenie budowy zbiornika.