W Kietrzu od dziś rządzi Dorota Przysiężna-Bator

Burmistrz Elekt w Kietrzu zaprzysiężona. Dorota Przysiężna-Bator od dzisiaj oficjalnie piastuje nową funkcję. Podczas uroczystej sesji rady miejskiej wygłosiła swoje expose, podkreślając potrzebę wspólnego działania na rzecz gminy, bez wprowadzania szkodliwych podziałów:

Jak zapowiada Dorota Przysiężna-Bator, nie będzie wprowadzała radykalnych zmian:

Jak zaznacza, nie planuje rewolucji ani w sposobie zarządzania, ani jeśli chodzi o kadrę urzędu:

Sala konferencyjna kietrzańskiego Urzędu Miasta była pełna. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń z Gminy, ościennych gmin, służby mundurowe oraz wielu uczniów Doroty Przysiężnej Bator, która przez wiele lat była polonistką w Kietrzu.

Podczas dzisiejszej sesji wybrano też przewodniczącego rady – Został nim Mirosław Skoczylas.

Wiceprzewodniczącym został Stanisław Babiniec.