Strażacy dogaszają pogorzelisko w Brzeziu

pozar

Strażacy kończą działania związane pożarem hali przy ul. Zakładowej  na terenie dawnego przedsiębiorstwa państwowego Ema Brzezie w Raciborzu. Akcja strażaków trwa już ponad dobę. – Są jeszcze dwa miejsca, z których wydobywa się para w momencie podawania środka gaśniczego, co może świadczyć, że jeszcze coś może się tlić – tłumaczy Roland Kotula ze straży w Raciborzu.

Akcję gaśniczą utrudniał zawalony dach, który runął po kilkudziesięciu minutach na skutek wysokiej temperatury.

Policja wyjaśnia przyczynę pożaru. Wstępnie wykluczono zwarcie instalacji elektrycznej oraz samozapłon.