Starostwo Powiatowe w Raciborzu ustaliło budżet na 2019

Rada powiatu w Raciborzu uchwaliła budżet na najbliższy rok. Jak mówi starosta Grzegorz Swoboda budżet jest trudny, ale możliwy do zrealizowania:

Jak podkreślał Grzegorz Swoboda powiat będzie się starał realizować zadania, które mają możliwość dofinansowania z środków zewnętrznych.