Radni porozmawiają o podwyżkach dla nauczycieli

Prezydent Wodzisławia Śląskiego rozmawiał z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego o podwyżkach. Dyskusja dotyczyła głównie pracowników administracji. W skali miasta chodzi o 270 pracowników. Mieczysław Kieca przedstawił rozwiązanie tego problemu radzie miasta, obecnie jest ono opiniowane.

Na drodze stanęła jednak Komisja Finansów, która negatywnie zaopiniowała projekt.

O podwyżkach dla nauczycieli radni mają dyskutować na najbliższej sesji rady miasta.