Radni Krapkowic i Gogolina są za budową południowej przeprawy przez Odrę

W Krapkowickim Domu Kultury odbyły się nadzwyczajne, posiedzenia rad obydwu zaprzyjaźnionych gmin. Zarówno radni Krapkowic, jak i Gogolina w głosowaniach jednomyślnie opowiedzieli się za budową nowej przeprawy.

Budowa mostu południowego to jedno z ważniejszych oczekiwań i rozwiązań komunikacyjnych nie tylko dla Krapkowic i Gogolina, to także strategiczna inwestycja dla tej części województwa, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Krapkowic i Gogolina oraz ze Zdzieszowic i Kędzierzyna-Koźla.

Przygotowywany obecnie wniosek dotyczy budowy mostu oraz dróg dojazdowych włączających się z jednej strony w drogę krajową nr 45 na wysokości Żywocic, z drugiej w drogę wojewódzką nr 423 przy granicy Krapkowic i Obrowca.

Wniosek do ministerialnego programu złożony zostanie do 29 marca. Na razie partnerskie gminy wystąpią o środki na projekt, który wart jest 3 mln zł. Dofinansowanie może sięgnąć nawet 80 %, tyle co wsparcie prac budowlanych, o które samorządy będą starały się po wykonaniu dokumentacji. Szacunkowy koszt inwestycji szacowany jest na ok. 100 mln zł. Budowa nowej przeprawy musi zakończyć się do 2025 roku.