Racibórz: to mieszkańcy dzielnic wskażą czego brakuje w kulturze

Sobota (11.03) w Raciborzu to były spotkania pracowników Raciborskiego Centrum Kultury i Narodowego Centrum Kultury z mieszkańcami dzielnic. Na Ostrogu, w Ocicach, Brzeziu i Starej Wsi rozmawiano o tym jak aktywizować w sferze kulturalnej i jak móc zrealizować swoje pomysły.

To w ramach nowego projektu „Raciborskie dzielnice kultury”, w którym nie chodzi o suche dane statystyczne ale o to, by mieszkańcy wskazali swoje pomysły na aktywizację kulturalną okolicy. Dzielnice mają potencjał kulturalny i Wy możecie go wskazać.

– Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne jest realizowany od 2013 roku i co roku się rozwija, w każdej edycji udział bierze ok. 50 domów kultury. W tym roku jednym z wybranych jest Raciborskie Centrum Kultury. My jako animatorzy z reguły mamy pod opieką 2 domy kultury – opowiadała naszej reporterce Iwona Kusak, animatorka programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne z ramienia Narodowego Centrum Kultury:

Projekt ma charakter dwuetapowy. W pierwszym następuje diagnoza potrzeb mieszkańców i to jest właśnie czas spotkań z lokalnymi społecznościami. Spotkania warsztatowe mają dać odpowiedzi na pytania o to jak mieszkańcy widzą swój wkład w rozwój okolicy; jakie są zasoby i potencjał kulturotwórczy danej dzielnicy.

Po kilku miesiącach ogłoszony zostanie konkurs na składanie wniosku o dofinansowanie/sfinansowanie inicjatyw kulturalnych.

Pomysły muszą mieć charakter integrujący mieszkańców dzielnicy. Nie może opierać się na tzw. kulturze niskiej i być zabawą dla samej zabawy.