Raciborska SP nr 4 ma nowego dyrektora

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy 4 czerwca 2019 r. odwołał z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 Ewę Miecznikowską. Dzisiaj (05.06)powierzył pełnienie obowiązków dyrektora SP 4 pani Karinie Pacułt.

Wśród argumentów za odwołaniem dyrektor SP4 znalazły się: nieprawidłowe zarządzanie środkami finansowymi szkoły, szereg skarg na pracę dyrektora i narastający w placówce konflikt miedzy nauczycielami, a dyrektorem. Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował odwołanie Pani Ewy Miecznikowskiej z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu. Pełne uzasadnienie zarządzenia o odwołaniu tu:

Prawo oświatowe stanowi, że do czasu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi. Powierzenie obowiązków nie może przekraczać okresu 10 miesięcy. Na tej podstawie prezydent Dariusz Polowy powołał na dyrektora SP 4 panią Karinę Pacułę.