Powiat walczy ze smogiem. Są środki na walkę o czyste powietrze

Powiat Wodzisławski pozyskał środki na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej. Za kwotę ok. 3,1 mln zł (z czego 2,6 mln sfinansuje Unia Europejska) zmodernizowane zostanie źródło ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Zadanie obejmie likwidację obecnej kotłowni na rzecz kaskady czterech kotłów kondensacyjnych gazowych wraz z modułem kogeneracyjnym i kolektorami słonecznymi umiejscowionymi bezpośrednio na budynkach. Według szacunków pozwoli to na zmniejszenie zużycia energii o jedną piątą. Do atmosfery trafi też o prawie 260 ton rocznie mniej substancji niepożądanych.

Drugim przedsięwzięciem jest termomodernizacja budynku byłego ośrodka zdrowia w Wodzisławiu Śl. – Jedłownik przy ul. Wolności, w którym aktualnie powstają mieszkania chronione dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach inwestycji, która kosztować będzie ok. 644 tys. zł (z czego ok. 60% pochodzić będzie z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, ocieplone zostaną ściany i dach, wymieniona kotłownia i instalacja centralnego ogrzewania oraz stolarka okienna, a na dachu staną kolektory słoneczne w celu wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody. Dzięki przedsięwzięciu emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 116,38 t/rocznie, a pyłu zawieszonego PM10 o prawie pół tony.