Powiat pracuje nad poprawą jakości dróg

Powiat raciborski czeka na rozstrzygnięcia dotyczące dofinansowań z funduszu dróg samorządowych. Starostwo złożyło dwa projekty dotyczące tras w Kuźni Raciborskiej, wnioski dotyczące Krzanowic oraz Kornowaca:

-wymienia starosta powiatu raciborskiego, Grzegorz Swoboda. Kolejne rozdanie finansowe na drogowe inwestycje jest planowane jesienią, więc powiat już pracuje nad kolejnymi wnioskami:

Będąca wcześniej pod zarządem powiatu newralgiczna droga cysterska W Rudach została przekazana mocą stosownych uchwał pod zarząd gminy. teraz burmistrz Paweł Macha będzie starał się o poprawienie jakości tej trasy.