Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur

Znamy wyniki matur w powiecie raciborskim. Maturzyści z Raciborza wypadli poniżej średniej wojewódzkiej (74,17%), to ponad pięć punktów procentowych mniej niż wynosi średnia w województwie śląskim.  W sumie do egzaminów w powiecie raciborskim przystąpiło 751 osób. Świadectwo dojrzałości otrzymało 557 osób. Najlepiej egzamin dojrzałości napisali maturzyści z powiatu kłobuckiego (92,21%), najsłabiej z powiatu częstochowskiego (53,23%).