Mieszkańcy mogą się podłączać do nowej kanalizacji

Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźni Raciborskiej. Miasto tym samym zostało skanalizowane w 99 procentach. Zostało jedynie kilka posesji bez dostępu do sieci, ale gmina rozważa włączenie tych gospodarstw najbliższym czasie do systemu. – Obecnie właścicielom posesji GPWiK wysyła warunki techniczne podłączenia się do sieci – informuje burmistrz Paweł Macha.

Ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni mieszczącej się przy ul. Klasztornej.

Kuźnia Raciborska zawarła ponadto porozumienie z gminą Nędza w sprawie odprowadzania ścieków z sołectwa Turze do nowej oczyszczalni w Ciechowicach. Ścieki z sołectwa Szymocice trafią natomiast do kuźniańskiej oczyszczalni.