Miasto da na dodatkowe patrole Policji

Kolejny rok magistrat przekaże raciborskim policjantom środki na dodatkowe patrole. Na wczorajszej (31.05) sesji radni podjęli decyzję o przekazaniu 20 tysięcy złotych jednostce. Zdaniem prezydenta to służba zaufania publicznego i powinna być ona dofinansowana. – Policjanci angażują się w wiele przedsięwzięć, niekoniecznie wynikających z ich obowiązków – mówi Mirosław Lenk.

– Chcemy wspomóc Policję, a przez to przede wszystkim naszych mieszkańców – dodaje prezydent

Środki przekazane przez miasto raciborskim policjantom mają zostać przeznaczone na rekompensatę dla funkcjonariuszy za ponadnormatywny czas służby.