Kolejka wąskotorowa wyjechała w trasę

Jak prezentują się lasy dzielnicy Stodoły z perspektywy pasażera kolejki wąskotorowej? Na razie takie krajobrazy mogli podziwiać dziennikarze lokalnych redakcji, zaproszeni na specjalny przejazd techniczny. Po zakończeniu procedur odbiorowych z nowego odcinka kolejki, największej atrakcji turystycznej regionu będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani.

Kolejka wąskotorowa, ruszająca z Rud Raciborskich, dojeżdżała do tej pory jedynie do miejscowości Paproć. Dzięki ułożeniu kolejnych 700 metrów szyn wąskotorówka dojeżdżać będzie teraz do rybnickiej dzielnicy Stodoły

– Dzięki świetnej współpracy Rybnika i Kuźni Raciborskiej oferta turystyczna regionu stała się znacznie bogatsza. Atrakcyjny jest sam przejazd kolejką wąskotorową na dłuższym odcinku, jak również dalsze możliwości rekreacji – ze Stodół można rozpocząć malownicze rowerowe wycieczki, na przykład w kierunku zalewu Pniowiec – zaznacza prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Na stacji „Stodoły”, położonej tuż przy przecięciu się torów kolejki z ulica Rudzką, pojawiła się stylowa wiata, która służyć będzie oczekującym na peronie pasażerom wąskotorówki. Nieopodal powstanie też niewielki parking dla samochodów i rowerów.

Kolej wąskotorowa to jedna z największych atrakcji regionu. Ma długą tradycję – jej początki sięgają 1899 roku – chociaż dzisiaj po dawnej kolei pozostał jedynie sześciokilometrowy odcinek ze Stanicy przez Rudy do Paproci i obiekty z układem torowym w Rudach. Zabytkowa stacja w Rudach znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.

Starania o wydłużenie linii kolejowej Rybnik rozpoczął już w ubiegłym roku. Jednak ogłoszone wtedy przetargi dotyczące budowy dworca i torów zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny złożone przez oferentów w stosunku do zaplanowanego przez miasto budżetu na ten cel. Zadanie zostało przekazane do Rybnickich Służb Komunalnych, które podzieliły prace związane z inwestycją. Służby komunalne zakupiły elementy małej architektury, a roboty budowlane wykonuje firma Inżbud, wybrana wcześniej w przetargu.