Gogolin ma nowego wiceburmistrza

Zmiany na stanowisku wiceburmistrza Gogolina. Od nowego roku Krzysztofa Długosza zastąpił Krzysztof Reinert, który od 15 lat jest pracownikiem Urzędu Miejskiego Gogolinie. Ukończył studia magisterskie na kierunku „Fizyka doświadczalna” na Uniwersytecie Opolskim, a także studia podyplomowe „Zarządzanie projektami UE” na Politechnice Wrocławskiej oraz „Audytor Bezpieczeństwa Informacji” w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie.

W gogolińskim magistracie przeszedł ścieżkę zawodową od stanowiska referenta w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji do naczelnika Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji. Jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, nadzoruje także prace informatyczne w gogolińskim magistracie. Gminny Koordynator Programu „Odnowa Wsi”, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Koordynator ds. Aglomeracji Opolskiej, prywatnie członek Rady Sołeckiej wsi Malnia oraz członek zarządu Stowarzyszenia Ziemia Malińska.

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie z powodzeniem zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych i opracowywaniem wniosków na realizację strategicznych inwestycji gminnych, takich jak: budowa Centrum Przesiadkowego w Gogolinie, czy termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Dzięki wnioskom złożonym do instytucji pośredniczących, udało się mu pozyskać do budżetu Gminy Gogolin kilkanaście milionów złotych, a tym samym bezpośrednio przyczynić się do sukcesywnej rewitalizacji infrastruktury społecznej, drogowej, mieszkaniowej czy sportowej. Osobiście nadzoruje wszystkie inwestycje dofinansowane z Unii Europejskiej, bierze również czynny udział w pracach z mieszkańcami poszczególnych sołectw oraz miasta dla wypracowania jak najlepszych rozwiązań.

Szczególnie bliski jest mu temat rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacja inicjatyw, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców sołectw; jest mocno zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Za propagowanie idei odnowy wsi Krzysztof Reinert w 2018 roku został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Opolskiego”. Od wielu lat jest bardzo zaangażowany w życie społeczne swojej rodzinnej miejscowości – Malni. To m.in. dzięki jego staraniom, w ostatnich latach w Malni zaszło wiele pozytywnych zmian. Aktywnie włącza się też w organizację sołeckich imprez kulturalno-sportowych.