CKZiU nr 1 i nr 2 po wakacjach mogą cieszyć się nowymi pracowniami

Raciborskie szkoły będą miały nowoczesne pracownie, już teraz gotowe są m.in. pracownia mechatroniczna, pracownia odnawialnych źródeł energii. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 odebrano pracownię murarsko-tynkarską oraz przebudowano węzeł sanitarny na parterze. Wszystkie 18 pracowni do praktycznej nauki zawodów w CKZiU nr 1 oraz nr 2 ‚Mechanik’ będą wykończone do końca wakacji. Łączna wartość projektu wynosi ponad 5mln zł. Powiat na zadanie pozyskał ponad 4 mln złotych. starostwo dołoży z własnego budżetu 700 tysięcy złotych.