Bezrobocie na Raciborszczyźnie spadło w ciągu roku. PUP planuje kolejne działania

W listopadzie było o 40 bezrobotnych więcej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu w stosunku do października. Nie jest to zjawisko niepokojące, a coroczna charakterystyczna tendencja – mówi dyrektor pośredniaka w Raciborzu, Mirosław Ruszkiewicz:

Aktywnie współpracowano z pracodawcami, co zaowocowało :

  • spadkiem liczby bezrobotnych o 513osób ( styczeń – 2141; listopad – 1628),
  • wzrostem liczby ofert pracy ( w okresie styczeń – listopad pozyskano 5073 ofert pracy),
  • osiągnięciem stopy bezrobocia 4,1 %. ( Styczeń 2018 r. – 5,5 %).
  • ze środków będących w dyspozycji tut. Urzędu w kwocie 4.460.800 ,00 zł zaktywizowano 502 osoby bezrobotne.

W rocznym rozrachunku bezrobocie na Raciborszczyźnie spadło:

W grudniu została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach o przystąpienie do realizacji Programu Regionalnego na rok 2019, który adresowany jest do bezrobotnych kobiet. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 190 bezrobotnych kobiet z ustalonym II profilem pomocy, zarejestrowanych w siedmiu Powiatowych Urzędach Pracy z województwa śląskiego, będących Partnerami w Programie.

– Nasz Urząd Pracy obejmie wsparciem 30 bezrobotnych kobiet i będzie realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy tj. wsparcie w postaci: staży, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie i bonów szkoleniowych m- mówi dyrektor.

Z pieniędzy będących w dyspozycji Urzędu w kwocie niespełna 4,5 miliona zł zaktywizowano 502 osoby bezrobotne.