„Bardzo dobra lokata”

irena_zylak

…tak pozycję Raciborza na liście najbogatszych gmin ocenia zastępca prezydenta miasta. Jak informowaliśmy w serwisach z regionu, Racibórz znalazł się na 461. miejscu, wśród prawie 2,5 tys. sklasyfikowanych samorządów. Wskaźnik do rankingu obliczany był na podstawie podatku dochodowego. Kwota ponad 1,5 tys. złotych sytuuje się w średniej krajowej.

$podatek_01.mp3

– Ten wskaźnik skorelowany jest właściwie z sytuacją gospodarczą, jeśli chodzi o gminy. Miasto również charakteryzuje się tym, że tak naprawdę ponad połowa powierzchni miasta to grunty rolne, wysokiej klasy bonitacyjnej. 16% mieszkańców pracuje w branży rolniczej. Wiadomo, że podatków od dochodów w tej branży nie ma – komentowała w porannej audycji „Monitor samorządowy” Irena Żylak, zastępca prezydenta Raciborza.