Znany jest już termin Pływadeł 2015

plywadla_2014_ikona

Tegoroczny spływ z Raciborza do Kędzierzyna-Koźla odbędzie się w dniach 20-21 czerwca. Hasłem przewodnim będą 40. urodziny drugiego z wymienionych miast. Na początku lutego w kuźniańskim MOKSiR-ze odbyło się spotkanie organizacyjne “Pływadła 2015”. Udział w nim wzięli przedstawiciele urzędu miasta w Kędzierzynie-Koźlu, Raciborzu, Kuźni Raciborskiej, urzędu gminy w Bierawie, starostwa raciborskiego, starostwa kędzierzyńsko-kozielskiego, Stowarzyszenia Załóg Pływadeł „Rzeki dzielą – Odra łączy”. Ustalono na tym spotkaniu termin, hasło i harmonogram przygotowań.

Marcin Gałuszka-Biernacki z kuźniańskiego wydziału promocji: