Zielony sygnał

Ochrona środowiska to wszystkie działania podejmowane na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Ochrona środowiska to zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie destrukcyjnych posunięć względem wszystkich ożywionych i nieożywionych elementów przyrody. Do ochrony środowiska zobowiązany jest każdy z nas, jak i powołane w tym celu liczne instytucje oraz organizacje o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest “niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin.

W dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele elementów przemysłu i innych gałęzi życia wydziela do atmosfery bardzo wiele związków chemicznych, które powodują bardzo wielkie szkody, należy zwrócić uwagę społeczeństwa na to zagrożenie.

Zanieczyszczenie powietrza bardzo negatywnie wpływa na atmosferę Ziemi przez co prowadzi do znacznej degradacji niemal wszystkich jej ekosystemów. Takie szkody prędzej czy później zaczynają oddziaływać również na człowieka, przez co wszystkie te zanieczyszczenia, które produkujemy i tak nas dosięgają. W takich przypadkach duże znaczenie ma taka dziedzina nauki jak ekologia.

Przez cały rok, w każdy wtorek po godzinie 17:00, na naszej antenie będą pojawiać się dwa odcinki audycji poświęconej ekologii. Celem całego cyklu jest podniesienie świadomości ekologicznej słuchaczy oraz propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju, a także informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska.

Na radiowej stronie będą zamieszczane kolejne odcinki cyklu audycji, które będzie można w dowolnej chwili odsłuchać.