Waloryzacja emerytur i rent

Od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją, która dokonywana jest z urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych wniosków. Drugi rok z kolei podwyżka będzie kwotowo – procentowa. Wzrosną także najniższe emerytury i renty. Szczegóły zdradza Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Jeżeli w wyniku pomnożenia emerytury przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę podwyżki niższą niż 70 zł brutto, to waloryzacja wyniesie 70 zł. Podobnie jest z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy i emeryturą częściową, w tym przypadku gwarantowana kwota wynosi odpowiednio 52,50 zł i 35 zł.

Od marca zmianie ulegnie również minimalna wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosną do 1 200 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł brutto. Zwaloryzowana kwota świadczenia zostanie wypłacona w marcu, w terminie płatności.