Szkolenie zaktywizuje Cię zawodowo – przekonuje urząd pracy

bezrobotni

Urząd Pracy w Raciborzu zachęca do tego, by składać wnioski o odbycie szkolenia. Wśród warunków znajdziemy: wiek do 25 lat; status osoby długotrwale bezrobotnej; orzeczony stopień niepełnosprawności. Spełnić trzeba JEDEN z przedstawionych wymogów.

– Składając taki wniosek, wnioskodawca powinien go uzasadnić. Ma dwie możliwości uzasadnienia: zdobędzie oświadczenie od pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po ukończeniu szkolenia, albo że ma zamiar podjąć działalność gospodarczą i takie szkolenie jest mu potrzebne, do prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział nam Aleksander Ciesielski, specjalista do spraw rozwoju zawodowego w PUP w Raciborzu.

Szkolenie trwa około miesiąca. Urząd jest w stanie zorganizować szkolenie z każdej branży.