Podaj Rękę

podaj_reke

W zasadniczej części magazynu podejmowane są tematy ważne przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, między innymi informacje o przysługujących ulgach i uprawnieniach. Autorzy audycji starają się wpływać na przełamywanie barier mentalnych i przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Celem audycji jest podniesienie standardu i komfortu życiowego tej grupy społeczeństwa.

Innym celem założeń programowych audycji jest propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego, promocja zachowań prozdrowotnych oraz przełamywanie barier i stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych, co powinno zaowocować szeroko rozumianą integracją z osobami niepełnosprawnymi we wszystkich dziedzinach życia.

Druga część programu poświęcona jest osobom w starszym wieku. Podejmowane są w niej tematy szczególnie ważne dla seniorów, między innymi tematy dotyczące zdrowia, właściwej profilaktyki i aktywności fizycznej. W audycjach autorzy programu starają się wypracować formy zapobiegania spychaniu na margines życia społecznego i dyskryminacji osób w starszym wieku. Magazyn społeczny “Podaj Rękę” można określić jako swego rodzaju antidotum na pojawiającą się zbyt często samotność osób starszych.

Jedną z zasad, którą kierują się autorzy jest tworzenie programu wspólnie ze słuchaczami i to ci ostatni podpowiadają, co chcieliby usłyszeć podczas audycji. Programy umila nastrojowa muzyka dobrana do gustów słuchaczy.

Program jest emitowany jest w Radiu Vanessa w co drugą niedzielę po godzinie 21:00.