Zmodernizowano Wydział Węglopochodnych w Zdzieszowicach

W koksowni w Zdzieszowicach odbyło się uroczyste zakończenie modernizacji Wydziału Węglopochodnych. Instalacje tego wydziału są wykorzystywane do oczyszczania gazu koksowniczego powstającego w procesie koksowania węgla. Inwestycja realizowana była cztery lata i pochłonęła 205 mln złotych.

– Celem tej modernizacji jest spełnienie wymogów prawnych wchodzących w życie jesienią 2018 roku dotyczących emisji przemysłowych poprzez wdrożenie BAT (Najlepszych Dostępnych Technik) w procesach oczyszczania gazu koksowniczego – mówi Czesław Sikorski, członek zarządu ArcelorMittal Poland i dyrektor zarządzający ds. produkcji koksu i projektów specjalnych.

Gaz w postaci surowej jest odbierany z baterii koksowniczych, a następnie po oczyszczeniu, jako paliwo przemysłowe przesyłany do odbiorców wewnętrznych w koksowni (do ogrzewania baterii koksowniczych i zasilania elektrociepłowni) oraz do odbiorców zewnętrznych.

Efektem ubocznym produkcji jest czysta siarka, na którą jest duży popyt nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

– Nowa instalacja wyłączyła wytwórnię kwasu siarkowego, co spowodowało całkowite wyeliminowanie emisji do środowiska z tej instalacji. Amoniakalnię sytnikową zastąpiono hermetyczną płuczką i zmodyfikowano układ przerobu wód procesowych – tłumaczy Geert Verbeeck, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Na terenie Wydziału Węglopochodnych powstały nowe węzły technologiczne, m.in.: nowoczesne kolumny odkwaszająco – odpędowe, nowy reaktor katalitycznego rozkładu amoniaku, instalacje Clausa do utylizacji siarkowodoru i wiele elementów infrastruktury technologicznej. Położono 108 kabli i 51 km nowych rurociągów, zabudowano 2110 ton konstrukcji z wykorzystaniem stali konstrukcyjnych i uszlachetnionych oraz materiałów specjalnych o wysokiej odporności na oddziaływanie czynników technologicznych. Koksownia w Zdzieszowicach w ciągu ostatniej dekady zrealizowała projekty modernizacyjne o wartości ponad 800 mln złotych.