Zmiany w komunikacji na Plebiscytowej w Rydułtowach


Od poniedziałku 14 maja na ul. Plebiscytowej w Rydułtowach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania ul. ks. Blachnickiego (tylko w kierunku od Radlina do „Rydułtowy Rynek”) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. W związku kilka linii kursować będzie zmienioną trasą:

Linie: 222, 223 i 226

Objazd od przystanku „Rydułtowy Rynek” ulicami Ofiar Terroru i Tetmajera, do ulicy Bohaterów Warszawy, gdzie obsłużony zostanie przystanek „Rydułtowy Szpital” (ww. linie obsłużą wszystkie przystanki ze stałego rozkładu), następnie do przystanku „Rydułtowy Bohaterów Warszawy Orlovska” i dalej po trasie.

Linia 224
Z obsługi wyłączone zostaną przystanki „Rydułtowy Szpital” i „Rydułtowy Tetmajera”, linia od przystanku „Rydułtowy Rynek” kursować będzie ulicą Ofiar Terroru do przystanku „KWK Rydułtowy” i dalej po stałej trasie.