Zmiany w aglomeracji raciborskiej

czeslaw_burek

Z aglomeracji wystąpią dwa sołectwa Lubomi: Syrynia i Nieboczowy. Powstała nowa wieś, która ma swoją oczyszczalnię ścieków. Do zmian w aglomeracji potrzebna jest zgoda Raciborza, dlatego na ostatniej sesji miejskiej, pojawił się tutaj wójt gminy – Czesław Burek:

Na otarcie łez i w ramach rekompensaty, cała Lubomia bierze wodę z Raciborza. Wójt argumentował, że w 2008 roku, w momencie podejmowania decyzji o wejściu do aglomeracji, nie było jeszcze wiadomo, że budowana będzie nowa wieś.

Na tej samej sesji, temat aglomeracji przedstawił również Wojciech Krzyżek, zastępca prezydenta Raciborza:

W nowej wsi wybudowano oczyszczalnię ścieków. Środki na jej budowę w kwocie 1,5 mln złotych gmina otrzymała z Banku Światowego.