Zgłoś się do projektu i zgarnij dotację do instalacji fotowoltaicznej

Magistrat w Raciborzu zamierza pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu„Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”. Aby wziąć udział w konkursie miasto musi wcześniej stwierdzić, czy jest zainteresowanie programem wśród mieszkańców. – Już po dwóch spotkaniach około 100 osób zadeklarowało chęć uczestnictwa w projekcie – wyjaśnia Zdzisława Sośnierz, naczelnik wydziału środowiska w raciborskim urzędzie miasta.

W budynku nie może być już zainstalowana żadna instalacja fotowoltaiczna, a nowa instalacja musi być eksploatowana minimum przez 5 lat.

Program zakłada dofinansowanie 80% kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Nadmiar energii będzie można oddać do sieci. Nabór deklaracji do udziału w projekcie trwać będzie do 20 lutego 2018r.