Zdecydowano o likwidacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu

4 lutego zapadła decyzja o likwidacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu. Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zdecydował o rozpoczęciu procesu likwidacji. Padły zapewnienia, że pracownicy PKM otrzymają przysługujące im odprawy i inne świadczenia. Likwidacja nie oznacza natychmiastowego zniknięcia firmy z rynku. O długości procesu likwidacji zdecydują władze Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Zgromadzenie Związku czyli delegaci dziesięciu gmin członkowskich już teraz przekazali 600 tysięcy złotych, aby procedura mogła się odbyć w sposób kontrolowany i możliwie łagodny.