Zabierz auto z Placu Długosza! Idą Dni Raciborza, od piątku Plac wyłączony z ruchu

W związku z organizacją Dni Raciborza 2018 informujemy, że:

15.06.2018r. od godz. 6:00 do 18.06.2018 do godz. 12:00 wyłączenie z ruchu parkingu przy betonowym podium w związku z budową sceny,

15.06.2018r. od godz. 15:00 do 18.06.2018 do godz. 12:00 wyłączenie z ruchu parkingu wokół pomnika św. Nepomucena (pomiędzy ul. Nową i Piwną),

16.06.2017r. od godz. 6.00 do 17.06.2017r. do godz. 24.00 wyłączenie z ruchu środkowej część parkingu w związku z przeprowadzaniem imprezy masowej,

16.06.2018r. od godz. 7:00 17.06.2018 do 23:30 wyłączenie z ruchu dróg dojazdowych do Placu Długosza:

– ul. Basztowa ( od ul. Nowej do ul. Węglowej)
– ul. Piwna (od ul. Basztowej do ul. Zborowej) i ul. Szewska (od ul. Zborowej do ul. Mickiewicza),
– ul. Mickiewicza na wysokości kościoła pw. WNMP – skierowanie ruchu w ul. Szewską,
– wjazd na teren podwórka z ul. Nowej (na wysokości wejścia głównego do kościoła pw. WNMP),
– wjazd z ul. Solnej do ul. Nowej ( skierowanie ruchu ul. Różaną)