Wiosną rusza remont szkoły muzycznej w Raciborzu

Szkoła muzyczna w Raciborzu otrzymała środki z Centrum Edukacji Artystycznej na termomodernizację budynku sali koncertowej. Projekt zakłada również remont dachu, wymianę instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Pierwsze prace ruszą już wiosną. – Wówczas z użytkowania zostanie wyłączona sala koncertowa, po zakończeniu roku szkolnego, cały obiekt  zostanie objęty remontem – wyjaśnia dyrektor placówki Piotr Pisarczyk.

Dyrektor po raz trzeci zamierza złożyć wniosek do ministerstwa o nadanie PSM w Raciborzu II stopnia. Poprzednie wnioski zostały odrzucone z powodu braku środków w ministerstwie na etaty dla nauczycieli.

Do Państwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu uczęszcza około 190 uczniów.