Wina starosty raciborskiego uznana. Postępowanie umorzone warunkowo

Starosta raciborski Ryszard Winiarski, oskarżony przez jastrzębskich śledczych o podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych, usłyszał dziś wyrok. Wina została uznana. Postępowanie zostało warunkowo umorzone.

Dokumenty wykazały, że w swoich zeznaniach starosta minął się z prawdą. Uzasadniając wyrok, sędzia podkreślała, że przestępstwo zostało popełnione, ale w jego następstwie nie doszło do naruszenia dóbr. Oskarżony w czasie postępowania sądowego wyrażał też żal za to, co zrobił.

Jeżeli w trakcie następnych 18 miesięcy Ryszard Winiarski popełni jakieś przestępstwo lub naruszy porządek prawny, wówczas ruszy regularny proces sądowy. Świadczenie pieniężne na fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej ma być odczuwalną karą, która jednocześnie nie spowoduje nadmiernych kłopotów w stanie finansowym oskarżonego. Jeśli starosta nie zapłaci – postępowanie może zostać podjęte. Wyrok jest nieprawomocny.