W Wodzisławiu ruszy program „Rehabilitacja 25 Plus”

„Rehabilitacja 25 Plus” to pilotażowy program uruchomiony przez PFRON, który będzie realizować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Projekt jest adresowany do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawcze oraz placówki rewalidacyjno – wychowawcze. Mówi członek zarządu powiatu wodzisławskiego Krystyna Kuczera.

Wsparcie otrzyma 20 absolwentów, a obejmie ono m.in. : całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej. Projekt rozpocznie się 1 stycznia i potrwa do końca sierpnia 2019 roku.