W Rybniku powstanie Zielona Pracownia


Po wakacyjnej przerwie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Rybniku będą mieć do dyspozycji nową pracownię. Szkoła otrzymała dofinansowanie z WFOSiGW w Katowicach na modernizację klasy biologicznej. – Ekopracownia zostanie wyposażona m.in. w nowe meble i pomoce naukowe – zapewnia Justyna Nocoń, nauczyciel biologii w szkole.

Uczniowie będą mieć do dyspozycji nowoczesny sprzęt multimedialny.

Na modernizację klasy biologicznej szkoła pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 6,5 tys. złotych.