W pełni gotowi, by pomagać. Strażacy ochotnicy z Polski i Czech bogatsi o nową wiedzę i ekwipunek

Polsko-czeski projekt „Ready to help”, którego uczestnikiem są Krzyżanowice na kolejnym etapie realizacji. Jednym z celów jest zwiększenie możliwości w zakresie ratowania życia i szybkiej reakcji ochotniczych straży pożarnych w obliczu zagrożenia. – Tutaj z pomocą idą nowoczesne sprzęty i wyposażenie dla strażaków – mówi wójt Grzegorz Utracki:

To kolejny nowy samochód, który trafia do krzyżanowickich jednostek, zwiększając ich skuteczność działania.

Wszystkie jednostki z terenu gminy zostały doposażone w ubrania bojowe, rękawice, kominiarki , buty, defibrylatory, część otrzymała aparaty tlenowe i kamery termowizyjne, strażacy we wszystkich jednostkach przeszli szkolenia. Każdy z nich ma torbę medyczną ratującą życie. W ramach tego projektu doposażeni polscy i czescy strażacy biorą udział w serii szkoleń i kursów:

-Ratownicy dbają o poszkodowanych, my od strony prawnej dbamy o nich – kończy wójt.