Tylko w tym roku kopalnia zanotowała trzydzieści pięć wstrząsów

Przedstawiciele władz miasta Rydułtowy spotkali się z dyrekcją miejscowej kopalni. Tematem było podsumowanie aktualnej sytuacji zakładu oraz omówienie planów na ten rok. Podsumowano także stan realizacji szkód górniczych na terenie miasta Rydułtowy. Tylko w tym roku kopalnia odnotowała 35 wstrząsów. W 2018 roku zaplanowano dokonanie napraw trzystu trzydziestu trzech obiektów na terenie miasta. KWK ‚ROW” Ruch Rydułtowy zatrudnia obecnie nieco ponad 2900 pracowników.

Z danych publikowanych przez rydułtowski urząd, a przekazanych przez przedstawiciele kopalni wynika, że wydobycie prowadzone jest w czterech ścianach:

– ściana II-E-E1 w pokładzie 713/1-2, pozostało wydobycia 259 m., prowadząca w rejonie ul. Bukowej i Maczka w Rydułtowach,

– ściana IX-E1 w pokładzie 703, pozostało 925 m., prowadząca w rejonie ul. Rydułtowskiej i Narutowicza w Radlinie,

– ściana III-N-W1 w pokładzie 713/1-2, pozostało 396 m., prowadząca w rejonie ul. Obywatelskiej w Rydułtowach,

– ściana I-E2 w pokładzie 713/1-2, pozostało 87 m., prowadząca w rejonie ul. Niewiadomskiej i Frontowej w Rybniku.

W 2018 r. planowanie jest rozpoczęcie wydobycia w trzech nowych ścianach:

– ściana I-N-E1 w pokładzie 713 o całkowitym wybiegu 598 m. przebiegająca w rejonie ulicy Radoszowskiej,

– ściana VIII-E-E1 w pokładzie 703 o całkowitym wybiegu 510 m. przebiegająca w rejonie Niewiadomia,

– ściana III-E1 w pokładzie 713 o całkowitym wybiegu 713 m. przebiegająca w rejonie ul. Bohaterów Warszawy.

W czasie spotkania przedstawiono na mapie lokalizację eksploatacji poszczególnych ścian w odniesieniu do powierzchni. W 2017 roku odnotowano 128 wstrząsów wysokoenergetycznych o energii większej bądź równej 105 J. Najsilniejszy wstrząs w roku 2017 odnotowano 12 maja – jego energia wynosiła 2,6×107 J. Wstrząs miał miejsce w ścianie IV-E1 w pokładzie 706.

W 2018 roku, do dnia 9 lutego odnotowano 35 wstrząsów o energii większej bądź równej 105 J. Dotychczas, najsilniejszy ze wstrząsów w 2018 roku miał miejsce 21 stycznia (energia 7,24×106 J) – był zlokalizowany w ścianie II-E-E1 w pokładzie 713/1-2. Władze Kopalni przedstawiły także podsumowanie napraw szkód górniczych w 2017 roku na terenie miasta Rydułtowy. Z zeszłym roku zakończone zostały remonty 315 obiektów, a 37 jest obecnie naprawiane.