Trwają remonty dróg w sołectwach gminy Krzyżanowice

Krzyżanowice inwestują w drogi. Od początku roku na kolejnych gminnych traktach prowadzone są intensywne prace – remontowe jak i inwestycyjne. Co się dzieje? O tym wójt Grzegorz Utracki:

Kolejną tegoroczną inwestycją w Krzyżanowicach jest przebudowa łącznika ulicy dworcowej i kolejowej. Ona również była planowana od dawna, znalazła się w budżecie w tym roku. – To krótki, ale ważny odcinek – dodaje wójt. Liczy również na to, że szybko skończą się pracy na kolejnej trasie – chodzi o ulice Nową w Owsiszczach:

Ten odcinek to wyzwanie dla pracujących przy nim osób, realizacja jest trudna. Wymiany wymagała podbudowa na dużej części remontowanego odcinka. – Chcemy to zrobić solidnie – zastrzega wójt Utracki. Droga ma być oddana do użytku na przełomie kwietnia i maja.