Ruszył spis osób bezdomnych

W ramach ogólnopolskiej akcji przeprowadzono w Kędzierzynie-Koźlu badanie liczby bezdomnych. Szacunki mówią, że w mieście przebywa około 100 osób bez dachu nad głową. Ludziom, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie, pomagają pracownicy socjalni oraz streetworkerzy. Mówi Joanna Kwaśniewska, specjalista pracy socjalnej ds. bezdomności z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W skład dwóch zespołów specjalistów ds. bezdomności wchodzą pracownicy socjalni, streetworkerzt, strażnicy miejscy oraz policjanci. Anna Cież strażnik miejski i streetworker.

W ramach spisu jest prowadzona nie tylko statystyka. Osoby żyjące w trudnych warunkach dowiadują się też o formach wsparcia ze strony gminy. Badanie liczby osób bezdomnych odbywa się co dwa lata. W Kędzierzynie-Koźlu przeprowadzono je po raz trzeci.

Zakres udzielanej pomocy jest spory. W mieście funkcjonuje Markot. Dużym zainteresowaniem cieszą się także łaźnie i jadłodajnie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga również w kwestiach prawnych, służy pomocą w wypełnianiu dokumentów. MOPS prowadzi też swój autorski program „Bezdomność – wspólna sprawa”.

Placówka od kilku lat zatrudnia również streetworkerów. Ich rolą jest dotarcie do osób bezdomnych i zdobycie zaufania. Praca z każdą osobą odbywa się indywidualnie, aby zmienić sposób myślenia i nakłonić ją do skorzystania z oferowanej pomocy. Pedagodzy ulicy mają swoje sukcesy. Dzięki ich zaangażowaniu kilka osób przestało być bezdomnymi.