Remont wiaduktu na finiszu. Wykonawca informuje o zbliżającej się końcówce prac

Rozbiórka starego wiaduktu i budowa nowego nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Nędzy powoli dobiega końca. Wykonawca zgodnie z umową ma czas do 30 czerwca, ale wszystko wygląda na to, że roboty uda się zakończyć wcześniej – podał Urząd Gminy w Nędzy.

Jak informuje Jarosław Kalinik z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach inwestycja znajduje się już na etapie robót wykończeniowych. Obecnie wykonawca pracuje już nad konstrukcją drogi, podbudową i barierami. – Nie ma opóźnień i już raczej nic nas nie zaskoczy – mówi. Niewykluczone, że obiekt uda oddać się do użytku już w maju. Natomiast 1 marca na wiadukcie został już dopuszczony ruch pieszych.

Jednocześnie trwa jeszcze realizowany przez ZDW remont drogi wojewódzkiej – ul. Jana III Sobieskiego w Nędzy. Przebudowywana jest jezdnia, pobocza, chodniki, kanalizacja deszczowa i zjazdy. Roboty powinny się zakończyć do 30 czerwca.

materiał nadesłany UG w Nędzy