Racibórz przygotowany do zimowej akcji. Wiadomo kto odpowiada za jakie tereny

Dziś rano mieszkańców regionu przywitała zimowa aura. Racibórz jest już przygotowany na nadejście większych opadów śniegu. Leszek Iwulski, rzecznik Urzędu Miasta w Raciborzu opowiedział o tym, jak zaplanowano działania:

Dla przykładu Przedsiębiorstwo Komunalne odpowiada za akcję zimową na drogach, placach, chodnikach i parkingach gminnych, na ścieżkach i alejkach w parkach. W gestii MZB jest odśnieżanie, posypywanie gołoledzi na terenach administrowanych przez zarząd budynków.

W składzie zespołu do spraw prowadzenia akcji zimowej znaleźli się:

1. Przewodniczący – I Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Krzyżek tel. służb. 32 75-50-636
– podejmowanie wiążących decyzji i postanowień dotyczących akcji zimowej.

2. I Zastępca Przewodniczącego – Naczelnik Wydziału Komunalnego Bożena Jedynak – Turakiewicz tel. służb. 32 75-50-674
– przekazanie podjętych decyzji i postanowień do wykonania przez poszczególne jednostki i instytucje; nadzór nad przebiegiem akcji zimowej.

3. II Zastępca Przewodniczącego – Naczelnik Wydziału Dróg Miejskich Urszula Sobocińska Tel. służb. 32 75-50-673
– nadzór nad przebiegiem akcji zimowej, a w szczególności nadzór nad należytym stanem technicznym dróg, chodników , parkingów i przystanków komunikacji zbiorowej.

4. Członkowie:
1) Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. – Stanisław Mucha tel. służb.32 415 35 77
– organizowanie i wykonanie akcji zimowej na drogach, placach, chodnikach i parkingach gminnych, na ścieżkach i alejkach w parkach i na skwerach gminnych, targowiskach miejskich, przystankach komunikacji zbiorowej.

2) Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków – Andrzej Migus tel. służb. 32 415-29-16
– odśnieżanie, posypywanie gołoledzi i likwidacja skutków zimy na terenach administrowanych przez MZB.

3) Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – Krzysztof Kubek tel. służb. 32 415-24-18
– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (zasuwy, hydranty, kraty kanalizacyjne itp.) oraz odwodnienia wiaduktów PKP.

4) Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. – Krzysztof Wrazidło tel. służb. 32 415-38-07
– zapewnienie należytego stanu technicznego dróg, chodników, parkingów i innych terenów należących do gminy.

5) Komendant Straży Miejskiej – Wiesław Buczyński tel. służb. 32 415 47 59 oraz 32 755 06 06 oraz 602 531 603
– egzekwowanie od odpowiedzialnych osób i podmiotów obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z obiektów.

6) Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego – Stanisław Mrugała
tel. służb. 32 75 50 691 oraz 606 878 220 – ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach.